Convenios e Contratos

Investigador principal: José Antonio Caride Gómez.

Obxecto: Elaboración dunha investigación diagnóstico-avaliativa e prospectiva sobre formación e a profesionalización na acción cultural pública en Galicia.

Ano de signatura: 2019

Data de inicio: 10/2019

Data de finalización: 03/2020

Máis información: https://sepa.gal/proxectos/contratos/158-conselleria-de-cultura-e-turismo-da-xunta-de-galicia.html