Convenios e Contratos

Investigadores Principais: José Antonio Caride e Héctor Manuel Pose
Obxecto: Diagnose e proposta de liñas estratéxicas e operativas para a promoción da participación e do asociacionismo de base
no Concello de Rianxo
Empresa/institución asinante: Concello de Rianxo
Ano de sinatura: 2016
Data de inicio: 02/2016
Data de finalización: 12/2016