Grupo de Investigación SEPA

Julio Esparís Pereiro

Julio Esparís Pereiro

Contratado Predoutoral (FPU)

Graduado en Educación Social pola Universidade de Santiago de Compostela, con Premio a Excelencia Académica ao alumnado de grao universitario oficial da Xunta de Galicia (2015-2019).

Máster en Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento Comunitario (2019-2020).

Na actualidade está a desenvolver os seus estudos de doutoramento dentro do programa interuniversitario de Equidade e Innovación en Educación. A súa tese enfocase nas políticas culturais e a animación sociocultural en Galicia no século XXI.

 

Dentro do grupo está vinculado as liñas de investigación de “Educación e desenvolvemento comunitario”, “Educación Social e Políticas Culturais na Administración Local” e “Pedagoxía social, educación para a cidadanía e dereitos humanos”. Forma parte do proxecto “Educación y conciliación para la equidad en los tiempos escolares, familiares y sociales de la infancia” (CON_TIEMPOs).

 

ORCID: 0000-0002-4101-6389

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Julio-Esparis-Pereiro


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julio-espar%C3%ADs-pereiro/