Cursos e Seminarios

Os días 26 e 27 de outubro de 2018 a cidade de Santiago de Compostela acollerá o IV Seminario Internacional Resclima e o 2º Encontro da Rede Internacional de Pesquisadores em Educaçao Ambiental e Justiça Climática.

 

Nesta ocasión poñemos a mirada sobre o papel dos sistemas educativos, outorgando atención preferente á inclusión do CC no curriculum e na praxe educativa da educación secundaria. Neste nivel, os e as adolescentes teñen a primeira oportunidade de conectar formalmente coas ciencias do clima coa madurez necesaria para aprehender na súa complexidade os retos do CC e os cambios necesarios para transitar cara un mundo sostible e xusto.

Entendemos que una resposta ao CC que sexa eficaz e urxente dende o sistema educativo require aplicar un “curriculum de emerxencia climática” que converta esta ameaza nun compoñente central do quefacer pedagóxico en todos os niveis educativos e, principalmente, na educación secundaria.

 
Os eixos temáticos para organizar as achegas de quen queira compartir estes espazos de reflexión e intercambio son os seguintes:
  • Representacións sociais do cambio climático no alumnado e o profesorado de educación primaria, secundaria e universitaria.

  • A Educación para o cambio climático no sistema educativo universitario e non universitario.

  • Comunicación do cambio climático e cidadanía.

  • A educación nas políticas de cambio climático.

  • Educación para o cambio climático e xustiza ambiental.

 

Para máis información facer click AQUI